Nov 27, 2014

Måste äga frågorna för att kunna förändra

Måste äga frågorna för att kunna förändra

– Vi har tryckts tillbaka i 30 år nu – de gäller arbetarrörelsen i hela världen. En allt mindre del går till löner och en större del går till vinster. De som har mer får mer och de som har mindre får mindre, säger David Eklind Kloo.

Han är facklig-politisk ombudsman på Handelsanställdas förbund och håller ett pass om hur vi påverkar genom LO. Cirka 60 personer har samlats, vilket innebär att det är fullsatt.

David Eklind Kloo beskriver ett samhälle där företag har slimmats och konkurrensen skärpts, framförallt på grund av globaliseringens effekter. Detta har lett till att människor hamnar på arbetsplatser med otrygga anställningar, både i tidsbegränsade former och inom bemanningsbranschen.

– Företagens effektivisering innebär att de är beroende av varje timme som de kan spara. Detta leder till konsekvenser för de anställda på företagen. Framförallt tar det sig uttryck i otrygga anställningar.

David Eklind Kloo menar att det finns en romantisering bland förlorare, det finns en ”vad var det vi sa”-identitet. Detta för att vi har blivit så vana att inte äga frågor vi borde äga – då nöjer vi oss med att agera som förlorare, men som förlorare med stolthet, därav ”vad var det vi sa”-identiteten.

Han ger exemplet om ”livspusslet”, en fråga där borgerligheten har bestämt agendan. Högern tog över frågan, vilket gjorde att högern fick formulera och definiera livspusslet. Det resulterade i att livspusslet kom att handla om problem rörande medelklassen.

När högern äger frågan kan de hitta problemlösningar till detta. I fråga om livspusslet är högerns svar för att lösa problemet rut-avdrag. Skulle arbetarklassen äga frågan om livspusslet kunde problemet formuleras på andra sätt. Då skulle vi kunna definiera livspusslet, som istället skulle kunna handla om låga löner och otrygga anställningar.

– Det gäller att få rätt, inte bara att ha rätt. Vi måste välja att vinna frågor som förändrar någonting.

David Eklind Kloo förklarar att vi måste äga frågorna för att kunna förändra det vi vill. Om vi äger frågorna och sätter agendan för dem, kan vi också visa vilka problembilder som finns och sätta dem på agendan.

Utifrån denna beskrivning berättar David Eklind Kloo om hur Handels tog kampen om non-profit principen på LOs kongress, och vann. Sedan sätts deltagarna igång med ett grupparbete: ”Hur gör vi tillsvidareanställning till en norm”, där de ska använda det som David Eklind Kloo pratat om som grund.

Det är så pass mycket diskussioner att han måste be deltagarna avrunda grupparbetet inte mindre än tre gånger, och ändå blir det kort om tid i slutet. Men vi kan konstatera att deltagarna går ifrån passet stärkta i hur de kan påverka sina förutsättningar i facket genom LO.

 

Text: Isak Rudberg

Foto: Linda Håkansson