Nov 27, 2013

Pepp från SSU

Pepp från SSU

– Hur vinner vi valen 2014? Det första vi måste förstå är att vi inte bara ska vinna val, utan vi ska bygga framtidens arbetarrörelse.

Det säger Vidar Aronsson, SSU, till åhörarna på Ungdomsforum.

– Valen är tillfällen då en massa människor, 85 procent i Sverige, går och röstar. De tar politisk ställning, blir politiskt medvetna. Bland unga är det också så att de tar ställning för första gången, säger Vidar Aronsson.

Han ser detta som ett viktigt tillfälle att fånga upp och organisera detta politiska engagemang. När det gäller valet till EU-parlamentet tycker Vidar Aronsson att det är viktigt att konstatera att det inte går att förklara så mycket om EU, eftersom ingen egentligen förstår EU i dag. I stället handlar det om att se att den höger som finns i EU-parlamentet är en ”riktigt äcklig höger”, som därför måste utmanas.

– Vi måste se till att det är socialdemokratisk politik som råder, säger han.

När det gäller själva valrörelsearbetet betonar Vidar Aronsson att det inte är en flyer som övertygar någon om att gå och rösta för en bättre politik och en ny regering. Det enda som fungerar är det politiska samtalet.

– Vi behöver många berättelser, många riktiga politiska samtal, om varför man själv vill ha en annan regering i Sverige.

Hans sista budskap, då tiden börjar bli knapp, är:

– Gå med i SSU! Vi behöver er som är med för att ta över framtidspartiet Socialdemokraterna. Vi behöver många fler som är fackliga, därför uppmanar jag er att engagera er politiskt och gå med i SSU.

Text: Ingela Hoatson Foto: Linda Håkansson