Nov 29, 2013

Olika syn och olika lösningar

Olika syn och olika lösningar

Kamp mot staplade visstidsanställningar eller för att folk ska ha mer kvar av inkomsten? Kontrasterna är stora mellan åsikterna i debatten mellan Kaisa Karro, SSU och Emil Lilja Obroucka, CUF.

De sitter båda i respektive förbundsstyrelse, de är unga politiker och de tror på att avskaffa andra sjuklöneveckan. Ungefär där stannar likheterna, i alla fall att döma av det som sägs i debatten som äger rum på fredagseftermiddagen, Ungdomsforums sista dag.

Åhörarna har några verkligt intensiva dagar bakom sig men av eventuell trötthet märks föga när Tobias Gerdås från LO som moderator inleder debatten. Alla lyssnar uppmärksamt.

Frågorna handlar om hur ungdomar ska få jobb, om lagen om anställningsskydd (Las) ska förändras eller inte, det danska flexicurity-systemet, vad som är rätt nivå på a-kassan och mycket annat.

Medan Kaisa Karro framhåller SSU:s framgångsrika kampanj för 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar, som antogs av den socialdemokratiska partikongressen i våras, uttrycker Emil Lilja Obroucka sitt stöd för regeringens politik ifråga om halverade arbetsgivaravgifter för den som anställer unga.

Kaisa Karro river ner en första stor applåd när hon talar om behovet av att begränsa visstidsanställningar.

– Det är ett otroligt stort problem i Sverige i dag. Det handlar om att ge människor trygga anställningar och att låta kvinnor som jobbar ofrivillig deltid gå upp i heltid, säger hon.

Emil Lilja Obroucka å sin sida tror att 90-dagarsgarantin mest kommer att handla om att gömma undan unga arbetslösa i statistiken.

– Det viktigaste är att folk får jobb och då måste vi göra det billigare och enklare att anställa, säger han.

Publiken får också ställa frågor. En handlar om att den borgerliga regeringen avskaffade Arbetslivsinstitutet, som var ett forskningscentrum kring frågor om arbetsmiljö, arbetsvillkor och liknande. Vill Kaisa Karro och Emil Lilja Obroucka återuppbygga det, lyder frågan. Medan den förstnämnda svarar ja på frågan säger den andra att han inte tycker att det verkade som om Arbetslivsinstitutet producerade så mycket i förhållande till kostnaden.

Emil Lilja Obroucka får beröm av en tjej från Kommunal, för sitt mod att komma till ett sammanhang som detta. Sedan ber hon honom förklara hur CUF tänkte kring kampanjen Fuck facket forever, som genomfördes för några år sedan.

– Jag satt inte i förbundsstyrelsen då så jag kan inte säga så mycket om hur man tänkte men jag antar att man menade att om man som ung är beredd att ta en lite lägre lön… och så såg vi att facket skyddade dem som var insiders, de som redan har en anställning, säger han.

Kaisa Karro konstaterar att det finns mycket att göra och också många konkreta förslag.

– En nyckelreform när det kommer till både arbete och ansvar i hemmet är att individualisera föräldraförsäkringen. Vi behöver också lagstifta om rätt till heltid, säger hon.

Kaisa Karro, SSU. Foto: Linda Håkansson

Tobias Gerdås, moderator. Foto: Linda Håkansson

Kaisa Karro, SSU. Foto: Linda Håkansson

Emil Lilja Obroucka, CUF. Foto: Linda HåkanssonText: Ingela Hoatson
Foto: Linda Håkansson