Nov 29, 2013

En röd kraft i ett blåbrunt parlament

En röd kraft i ett blåbrunt parlament

Att försvara sådant som kollektivavtal, mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i EU-parlamentet är en ständig, hård kamp. Nu hoppas EU-parlamentarikern Anna Hedh på Ungdomsforums ombuds hjälp att få fler att rösta.

Anna Hedh inleder med att presentera sig, berättar att hon suttit i EU-parlamentet sedan 2004, bor på Öland, är medlem i Handels.

– Jag är oerhört tacksam över att facket finns och under åren i parlamentet har jag fattat det ännu mer.

Hon är en av Sveriges sex socialdemokratiska parlamentariker och hon hoppas innerligt att de inte blir färre efter nästa val, den 25 maj 2014. Risken finns, av flera skäl.

Dels på grund av risken för att Sverigedemokraterna lyckas mobilisera stort. Dels för att Sverige är det land i Europa som är sämst på att hålla sina medborgare informerade om vad som sker i parlamentet. Detta trots att möjligheten till insyn är bättre än i den svenska riksdagen.

– Man pratar ofta om att det är så stängt men Margot Wallström är den som faktiskt har lyckats öppna upp EU, hon har gjort ett fantastiskt jobb, säger Anna Hedh.

När hon är ute och träffar människor märker hon att få inser hur mycket besluten som tas i EU-parlamentet påverkar den svenska politiken. ”Är det verkligen så att EU påverkar oss jättemycket? Bryssel, det är ju jättelångt härifrån. Jag röstade nej, så jag är inte med…”

Anna Hedh tror att en del av förklaringen ligger i att så många partier var splittrade inför folkomröstningen om ett EU-medlemskap. Än i dag sopas frågorna under mattan, än i dag tenderar de att kopplas till utrikespolitiken, trots att de i så hög grad påverkar inrikespolitiken.

– Jag kan också tänka mig att det har att göra med att vi inte har varit i krig. Vi har inte den här känslan, av vikten av EU som ett fredsprojekt.

Det blir frågestund och allt från medelåldern bland parlamentarikerna (55 år gissar hon) till könsfördelningen (cirka 33 procent kvinnor) och hbtq-frågor tas upp.

– Det är en fråga som jag jobbar intensivt med hela tiden, säger hon.

Kampen för såväl hbtq-personers som kvinnors och barns rättigheter sker hela tiden i hård motvind. EU-parlamentet domineras starkt av äldre konservativa herrar. Dessutom finns den allt starkare högerextrema kraften. Än så länge är partierna splittrade men de turnerar runt Europa och försöker skapa en gemensam grupp, som i så fall skulle kunna bli parlamentets tredje största.

– Det är inte den höger vi är vana vid, det är den bruna högern och den konservativa högern.

Nu sätter Anna Hedh sitt hopp till de unga fackligt engagerade i salen.

– Det är jätteviktigt att ni för ut det här på era arbetsplatser, i era klubbar. Att ni talar om att EU påverkar vår vardag till 60-70 procent.

Hon understryker också att det är helt okej att ta kontakt med henne och de andra EU-parlamentarikerna om man vill veta mer.

– Vi svarar så gärna på era frågor!

Text: Ingela Hoatson

Foto: Linda Håkansson